پتاسیم کلرات یک ترکیب شیمیایی با فرمول KClO3 است. این یک نمک سفید بلوری است که به راحتی در آب حل می شود ، یک اکسید کننده قوی است، به این معنی که می تواند به راحتی الکترون را از سایر مواد جدا کند. این خاصیت آن را برای استفاده در مواد منفجره، آتش بازی و کبریت مفید می کند.

فهرست مطالب

پتاسیم کلرات (Potassium Chlorate) یک ترکیب معدنی است که حاوی یک اتم پتاسیم، سه اتم اکسیژن و یک اتم عناصر کلر است. در دمای اتاق در حالت خالص به صورت پودر کریستالی سفید ظاهر می شود. به آن جعبه گلدانی نیز می گویند و با نام های تجاری فگابیت یا فکابیت نیز شناخته می شود.

در اواخر قرن هجدهم توسط شیمیدان فرانسوی کلود لوئیس برتوله کشف شد. در آن زمان عمدتاً در آتش بازی استفاده می شد اما به دلایل ایمنی نقش کلرات پتاسیم در آتش بازی تقریباً به پایان رسیده است. در حال حاضر استفاده از کلرات پتاسیم در آتش بازی در اکثر کشورها ممنوع است.
فرمول مولکولی کلرات پتاسیم KClO3 است. دارای کاتیون پتاسیم و آنیون کلرات است که در فرمول ساختاری آن نیز در زیر نشان داده شده است. در شکل خالص آن یک جامد کریستالی سفید رنگ است.

پتاسیم کلرات

پیشنهاد مطالعه : ساخت باروت

روش های تولید پتاسیم کلرات

امروزه پتاسیم کلرات را می توان با ترکیب دو ماده که همان طور که از اسمش پیدا است یعنی پتاسیم و کلر به وجود بی آوریم، این ماده یک حالت سفید رنگ شیشه ای دارد. این پتاسیم کلرات به صورت نمک یافت می شود و این را در نظر بگیرید که امروزه در بین نمک های پتاسیمی که وجود دارد نمک پتاسیم کلرات در آنها بهترین می باشد، این ماده در طبیعت کشف می شود، اما امروزه با طبق دستور های شیمیایی یعنی ترکیب کلر با پتاسیم نیز می توان آن را به وجود آورد.

علاوه بر فرآیند لیبیگ که برای تولید پتاسیم کلرات در مقیاس وسیع استفاده می‌شود، روش های دیگری برای تولید کلرات پتاسیم در مقیاس های مختلف وجود دارد. در اینجا به چند روش دیگر اشاره می شود:

1. روش الکترولیز:در این روش، از الکترولیز محلول کلرید پتاسیم (KCl) برای تولید کلرات پتاسیم (KClO3) استفاده می شود.جنس آند از کربن (گرافیت)، پلاتین یا اکسید فلزی مخلوط و جنس کاتد تیتانیوم انتخاب می شود.هر دو الکترود در محلول آبی کلرید پتاسیم قرار می گیرند و جریانی از آن عبور می کند.

با پیشرفت واکنش، کلرات پتاسیم به صورت رسوب در می آید.پس از انجام الکترولیز، می توان بلورها یا رسوب کلرات پتاسیم را با برداشتن الکترودها از سلول و سپس فیلتر کردن محتویات سلول به دست آورد.

مزایای روش الکترولیز:این روش نسبتاً ساده و کارآمد است.می توان از آن برای تولید کلرات پتاسیم در مقیاس های مختلف استفاده کرد.مواد اولیه مورد استفاده در این فرآیند به طور گسترده در دسترس هستند.

معایب روش الکترولیز:این فرآیند نیاز به مصرف برق زیادی دارد.تولید گاز کلر (Cl2) می تواند خطرناک باشد.نیاز به تصفیه پساب های صنعتی دارد.

2. روش عدم تناسب:این روش برای تولید کلرات پتاسیم در مقادیر کم استفاده می شود.در این روش، از عدم تناسب هیپوکلریت سدیم برای تولید کلرید سدیم (NaCl) و کلرات سدیم (NaClO3) استفاده می شود.سپس کلرات سدیم تحت واکنش تبادلی با کلرید پتاسیم (KCl) قرار می گیرد و کلرات پتاسیم (KClO3) تولید می شود.

واکنش های مربوطه در زیر آورده شده است:

3NaOCl(aq) → 2NaCl(s) + NaClO3(aq)
KCl(aq) + NaClO3(aq) → NaCl(aq) + KClO3(s)

3. پتاس سوز آور:کلرات پتاسیم همچنین می تواند با عبور گاز کلر (Cl2) به محلول داغ هیدروکسید پتاسیم (KOH) تولید شود.

واکنش مربوطه در زیر آورده شده است:

3Cl2(g) + 6KOH(aq) → KClO3(aq) + 5KCl(aq) + 3H2O(l)

انتخاب روش مناسب برای تولید کلرات پتاسیم به عوامل مختلفی مانند مقیاس تولید، خلوص مورد نیاز، و هزینه ها بستگی دارد.

کلرات پتاسیم رایج ترین کلرات مورد استفاده در صنایع است. با توجه به کاربردهای مختلف آن در صنایع در مقیاس وسیع تولید می شود. برای تولید در مقیاس بزرگ خود از فرآیند لیبیگ در صنایع استفاده می شود.

ویژگی پتاسیم کلرات

ویژگیمشخصات
نام شیمیاییپتاسیم کلرات
فرمول شیمیاییKClO3
جرم مولی122.55 g/mol
شکل ظاهریپودر یا بلورهای سفید
نقطه ذوب356 درجه سانتیگراد
نقطه جوش400 درجه سانتیگراد
چگالی2.34 g/cm³
حلالیت در آب35 g/100 mL (20 °C)
طبقه بندیاکسید کننده قوی

تجزیه پتاسیم کلرات

تجزیه پتاسیم کلرات

کلرات پتاسیم (KClO3) بسته به حضور یا عدم وجود کاتالیزور و همچنین دمای گرم شدن، به روش های مختلفی تجزیه می شود.

در حضور کاتالیزور:

 • کاتالیزور: MnO2
 • واکنش:
2KClO3(s) → 3O2(g) + 2KCl(s)
 • شرح: در این واکنش، کلرات پتاسیم در حضور کاتالیزور MnO2 به اکسیژن (O2) و کلرید پتاسیم (KCl) تجزیه می شود. این واکنش به طور ناگهانی و سریع اتفاق می افتد.

در غیاب کاتالیزور:

 • مرحله اول:
4KClO3 → 3KClO4 + KCl
 • شرح: در این مرحله، بدون حضور کاتالیزور، کلرات پتاسیم به پرکلرات پتاسیم (KClO4) و کلرید پتاسیم (KCl) تجزیه می شود.

 • مرحله دوم:

KClO4 → 2KCl + 2O2
 • شرح: با گرم شدن بیشتر، پرکلرات پتاسیم به اکسیژن (O2) و کلرید پتاسیم (KCl) تجزیه می شود.

نکات:

 • دمای لازم برای تجزیه کلرات پتاسیم به کاتالیزور و روش گرم شدن بستگی دارد.
 • تجزیه کلرات پتاسیم یک واکنش گرمازا است، به این معنی که گرما آزاد می کند.
 • باید احتیاط کرد زیرا تجزیه کلرات پتاسیم می تواند خطرناک باشد.

کارایی های پتاسیم کلرات

پتاسیم کلرات به عنوان یک اکسید کننده قوی در انواع کاربردها استفاده می شود. کاربردهای پتاسیم کلرات عبارتند از:

#1کاربردهای صنعتی:

 • آتش بازی: پتاسیم کلرات به عنوان یک اکسید کننده قوی در ساخت ترقه، فشفشه و سایر مواد آتش بازی استفاده می شود.
 • چاپ و رنگرزی: پتاسیم کلرات در تولید برخی از رنگ ها و جوهرها به کار می رود.
 • تولید مواد شیمیایی: پتاسیم کلرات در تولید مواد شیمیایی مانند اسید کلریک و کلرات سدیم استفاده می شود.
 • تصفیه آب: پتاسیم کلرات به عنوان یک ضد عفونی کننده برای تصفیه آب آشامیدنی و استخرها استفاده می شود.

#2کاربردهای پزشکی:

 • درمان کمبود پتاسیم: پتاسیم کلرات در درمان کمبود پتاسیم در بدن استفاده می شود.
 • درمان مسمومیت با سیانید: پتاسیم کلرات در درمان مسمومیت با سیانید به عنوان یک پادزهر استفاده می شود.
مسمومیت 1

#3کاربردهای کشاورزی:

 • کود: پتاسیم کلرات به عنوان منبع پتاسیم در کودها استفاده می شود.
 • علف کش: پتاسیم کلرات به عنوان یک علف کش برای کنترل علف های هرز استفاده می شود.

کاربردهای دیگر:

 • تهیه اکسیژن: پتاسیم کلرات در آزمایشگاه برای تولید اکسیژن استفاده می شود.
 • جوشکاری: پتاسیم کلرات در جوشکاری آلومینیوم به عنوان یک شار استفاده می شود.
جوشکاری

خطرات و نکات ایمنی کار با پتاسیم کلرات

پتاسیم کلرات یک ماده شیمیایی خطرناک است که باید با احتیاط کامل از آن استفاده کرد.این ترکیب یک اکسید کننده قوی است و می تواند با مواد قابل اشتعال مانند گوگرد و شکر واکنش دهد و باعث انفجار شود. پتاسیم کلرات در صورت بلعیدن یا استنشاق سمی است.همچنین این ماده می تواند باعث تحریک پوست، چشم و مجاری تنفسی شود.

هنگام کار با پتاسیم کلرات از عینک، دستکش و ماسک استفاده کنید.پتاسیم کلرات را دور از گرما، جرقه و شعله باز نگه دارید.این ماده را در ظروف محکم و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.در صورت تماس پتاسیم کلرات با پوست یا چشم، فوراً با آب بشویید.در صورت بلعیدن یا استنشاق پتاسیم کلرات، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

علائم مسمومیت با پتاسیم کلرات عبارتند از: تهوع ، استفراغ ، اسهال ، درد شکم ، ضعف عضلانی ، سرگیجه ، سردرد ، تشنج ، نارسایی تنفسی . در صورت مشاهده هر یک از این علائم پس از کار با پتاسیم کلرات، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

پیشنهاد مطالعه: 5 نمونه انفجار ساختگی